Login Form

2 % Ketoconazole eye drop

                                                       สูตรตำรับยา

                                               โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ชื่อยา:    2 % Ketoconazole eye drop                              รูปแบบยา:       Ophthalmic solution

ภาชนะบรรจุ:     ขวดยาหยอดตาพลาสติก-ฝาสีขาว                    อายุยา (วัน):     7

ขนาดบรรจุ:      10;ml;bott                                             ปริมาณการผลิต:

ใน     10   ml     ประกอบด้วย

              1.Ketoconazole 200 mg tab                         1tab

              2.Artificial Tears (0.5 %)                            10ml

วิธีการผลิต   1.บดเม็ดยาKetoconazole ในโกร่งที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วจนเป็นผงละเอียด

                2.ค่อยๆเติมArtificial Tears ลงไปบดผสมกับยาจนเป็นpaste เนื้อเนียน

                3.เติมArtificial Tears ลงไปผสมจนครบ10 ml บดผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน

                4.ใช้Syringe 10 ml  ดูดยาบรรจุลงในขวดยาหยอดตาพลาสติกฝาสีขาวปิดจุกให้แน่นติดฉลากให้เรียบร้อย (

                 label เก็บยาในตู้เย็นช่องธรรมดา / เขย่าขวดก่อนใช้ )

               

                หมายเหตุ : เตรียมยาด้วยAseptic technique ภายใต้Laminar air flow hood

วิธีเก็บรักษา       เก็บในตู้เย็น2-8องศาC